Dấu hỏi về thù lao dịch vụ đấu giá 0 đồng

Dấu hỏi về thù lao dịch vụ đấu giá 0 đồng

(BĐT) - Tổng kết hoạt động đấu giá tài sản (ĐGTS) năm 2018, Bộ Tư pháp cho biết, có không ít tổ chức ĐGTS “than phiền” về tiền thù lao dịch vụ đấu giá còn thấp, trong khi chi phí thực tế cho hoạt động đấu giá lại rất lớn. 

Tính năng mới có thể đẩy Facebook vào bê bối

Tính năng mới có thể đẩy Facebook vào bê bối

Facebook dự định sẽ ra mắt tính năng Community Actions vào ngày 22/1 tại Mỹ và một số quốc gia khác. Đây là tính năng kêu gọi sự ủng hộ từ cộng đồng để thay đổi chính sách quản lý.