Hệ thống tiêm chủng VNVC gửi lời xin lỗi chính thức tới khách hàng

Hệ thống tiêm chủng VNVC gửi lời xin lỗi chính thức tới khách hàng

(NTD) - Ngay sau khi báo Người tiêu dùng phản ánh những bức xúc của khách hàng về hệ thống tiêm chủng VNVC, Công ty Cổ phần Vacxin Việt Nam (VNVC) đã nhanh chóng cử các đại diện cấp cao - GĐ hệ thống VNVC miền Bắc & GĐ chất lượng VNVC trực tiếp gặp khách hàng để xác minh, xin lỗi, đưa ra những phương án hợp lý để khắc phục những ảnh hưởng và đã nhận được sự thông cảm,chấp thuận từ khách hàng.